Artikelen

Neurale herstelmechanismen en herstel op gedragsniveau: Therapeutische implicaties bij spraak- en taalstoornissen na een hersenletsel

  • Judith F. Feiken UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, Haren.
  • Patrick Santens UZ Gent en UGent, Gent
  • Marina B. Ruiter Sint Maartenskliniek en Radboud Universiteit, Nijmegen

Samenvatting

In dit artikel gaan we in op het onderscheid tussen herstel op gedragsniveau en op neuraal niveau. Vervolgens zetten we de verschillende neurale herstelmechanismen en therapiebenaderingswijzen uiteen. We lichten toe hoe deze zich tot elkaar verhouden. We illustreren dit met therapievoorbeelden op het gebied van afasie, dysartrie en spraakapraxie.

Biografieën van de auteur

Judith F. Feiken, UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, Haren.

Logopedist en klinisch linguïst in UMCG, Centrum voor Revalidatie.

Patrick Santens, UZ Gent en UGent, Gent
Hoogleraar neurologie in de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent en kliniekhoofd in het UZ Gent
Marina B. Ruiter, Sint Maartenskliniek en Radboud Universiteit, Nijmegen
Spraak- en taalpatholoog en logopedist in de Sint Maartenskliniek en universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Gepubliceerd
2015-09-01
Sectie
Artikelen