Artikelen

High Definition transcranial Direct Current Stimulation als mogelijke hulp bij afasie-herstel

  • D-B. den Ouden Dept. of Communication Sciences and Disorders, University of South Carolina

Samenvatting

Nieuwe kennis over het plastische vermogen van het volwassen brein, ook na hersenschade, heeft geleid tot hernieuwde interesse in technieken om deze plasticiteit fysiek te sturen. Een van die technieken is transcranial Direct Current Stimulation (tDCS), waarmee de exciteerbaarheid van hersencellen beïnvloed wordt door een zwakke gelijkstroomdoor de hersenschors te leiden. Als met dezemethode hersenplasticiteit bevorderd en gestuurd kan worden, is het wellicht mogelijk omde uitkomsten van afasietherapie te verbeteren, door het aanpakken van de fysieke bron van de stoornis. Dit artikel behandelt kort de geschiedenis en de werking van tDCS, alvorens een overzicht te geven van onderzoekmet tDCS op het gebied van de neurolinguïstiek. Ook wordt een nieuwe ontwikkeling besproken, High-Definition tDCS,waarmee het mogelijkwordt om gericht bepaalde hersendelen te stimuleren, bijvoorbeeld gebieden waarvan bekend is dat ze een ondersteunende rol kunnen vervullen bij afasie-revalidatie. Terwijl er met tDCS ondertussen al klinisch toegepast onderzoek wordt verricht en sommige resultaten van therapie-studies inderdaad hoopvol stemmen, is het duidelijk dat er ook nog veel basis-onderzoek moet plaatsvinden voordat we echt kunnen spreken van een methode die klinische validiteit heeft.
Gepubliceerd
2015-04-15