Voorwoord

Themanummer eHealth

  • Antje Orgassa Opleiding Logopedie, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
  • Sanne Diepeveen Opleiding Logopedie, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nijmegen

Samenvatting

Voorwoord bij het themanummer eHealth.
Gepubliceerd
2015-06-19