Brown, C. M., Max Planck Instituut voor Psygolinguïstiek, Nijmegen