Gilbers, D., Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Nederlands en vakgroep Taalwetenschap