van Bon, W.H.J., Instituut voor Orthopedagogiek, Katholieke Universiteit Nijmegen