Brown, C.M., Max Planck Instituut voor Psygolinguïstiek, Nijmegen, Nederland