Kestens, Katrien, Vakgroep Revalidatiewetenschappen, Universiteit Gent, België