Janssen, P., Instituut voor Foniatrie, Rijksuniversiteit Utrecht