Bastiaanse, R, Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Nederlands en vakgroep Taalwetenschap