Bastiaanse, R., Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Nederlands en vakgroep Taalwetenschap