Manschot, W., Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)