Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
Vol 17: Suppl. 2 (2012): 13th International Science of Aphasia Conference, September 2012 13th International Science of Aphasia Conference, September 2012 Samenvatting   PDF
Redactie SSTP
 
Vol 18: Suppl. (2013): 14th International Science of Aphasia Conference, September 2013 14th International Science of Aphasia Conference, September 2013 Samenvatting   PDF
Redactie SSTP
 
Vol 19: Suppl. (2014): 15th International Science of Aphasia Conference, September 2014 15th International Science of Aphasia Conference, September 2014 Samenvatting   PDF
Redactie SSTP
 
Vol 20: Suppl. (2015): 16th International Science of Aphasia Conference, September 2015 16th International Science of Aphasia Conference, September 2015 Samenvatting   PDF
Redactie SSTP
 
Vol 14 (2006) 5th International Conference on Speech Motor Control Nijmegen: Abstracts Samenvatting   PDF
Ben Maassen, Pascal van Lieshout
 
Vol 17: Suppl. 1 (2011): 6th International Conference on Speech Motor Control Groningen, June 2011 6th International Conference on Speech Motor Control Groningen: Abstracts Samenvatting   PDF   PDF
Ben Maassen, Pascal van Lieshout, Hayo Terband
 
Vol 10, Nr 4 (2001) A case study of a non-fluent aphasic speaker: grammatical aspects of conversation and language testing data Samenvatting   PDF
Suzanne Beeke, Ray Wilkinson, Jane Maxim
 
Vol 21: Suppl. (2016): 17th International Science of Aphasia Conference, September 2016 Abstracts 17th International Science of Aphasia conference Samenvatting   PDF
Redactie SSTP
 
Vol 22: Suppl. (2017): Abstracts 18th International Science of Aphasia Conference, Geneva, September 2017 Abstracts 18th International Science of Aphasia Conference, Geneva, September 2017 Samenvatting   PDF
R. Jonkers
 
Vol 23: Suppl. (2018): Abstracts 19th International Science of Aphasia Conference, Venice, September 2018 Abstracts 19th International Science of Aphasia Conference, Venice, September 2018 Samenvatting   PDF
R. Jonkers
 
Vol 22: Suppl. (2017): Abstracts 7th International Conference on Speech Motor Control Groningen, July 2017 Abstracts of 7th International Conference on Speech Motor Control Groningen, July 2017 Samenvatting   PDF
Redactie SSTP
 
Vol 11, Nr 1 (2002) Acquired Organic Mutism in the Course of Creutzfeldt-Jakob Disease (Heidenhain Variant): A Case Study Samenvatting   PDF
Maria Pachalska, Henryk Kurzbauer, Bruce Duncan MacQueen
 
Vol 9, Nr 4 (2000) Adenotomie, tonsillectomie en de gevolgen met betrekking tot nasale resonantie Samenvatting   PDF
Y. Maryn, M. De Bodt
 
Vol 15, Nr 4 (2007) Adjectivale flexie door Nederlandssprekende kinderen met Specific Language impairment (SLI) Samenvatting   PDF
Sipkje van der Schaaf, Jan de Jong
 
Vol 5, Nr 1 (1996) Afasie bij meertaligen Samenvatting   PDF
Corina König-Linek
 
Vol 12, Nr 2 (2004) Afasie en werkwoorden Samenvatting   PDF
Roelien Bastiaanse, Ron van Zonneveld
 
Vol 20 (2015): Special Issue: eHealth Afasie Gespreksboek, van papier naar app Samenvatting   PDF
Marina Ruiter, Peter Desain, Jop van Heesch, Joanneke van Hengel, Wessel Kraaij, Monique Lindhout, Mia Verschaeve
 
Vol 15, Nr 2 (2007) Afasiediagnostiek bij tweetaligheid, een vertaling en bewerking van de AAT en de ANTAT voor het Fries Samenvatting   PDF
Joost Hurkmans, Nynke van den Bergh, Roel Jonkers, Roelien Bastiaanse
 
Vol 5, Nr 2 (1996) Afasiediagnostiek met de Akense Afasietest De bruikbaarheid van ALLOC voor de klinische praktijk Samenvatting   PDF
I.C.D.Y.M. de Jonge, W.M.E. van de Sandt-Koenderman, F. van Harskamp
 
Vol 6, Nr 3 (1997) Agrammatische taalproductie als gevolg van een capaciteitstekort Samenvatting   PDF
Robert J. Hartsuiker
 
Vol 1, Nr 2 (1992) Agrammatisme bij spreken en begrijpen: drie benaderingen Samenvatting   PDF
H.H.J. Kolk
 
Vol 10, Nr 1 (2001) Analyse van de spontane taal bij verworven kinderafasie: een gevalsstudie met een 12 jaar follow-up Samenvatting   PDF
V.R. van Maldeghem, Ph. F. Paquier, H.R. van Dongen, J. van Borsel
 
Vol 3, Nr 4 (1994) Articulo-Motorisch Onderzoek: Een overzicht van technieken met de nadruk op Elektro-Magnetische Medio-sagittale Articulografie (EMMA) Samenvatting   PDF
P.H.H.M. van Lieshout, H.F.M. Peters, W. Hulstijn
 
Vol 15, Nr 2 (2007) Assessment of Speech and Language Skills in Bilingual Children: An Holistic Approach Samenvatting   PDF
Helen Grech, Barbara Dodd
 
Vol 12, Nr 3 (2004) Auditieve verwerking van spraak: Hoe weinig we ervan weten Samenvatting   PDF
Bert Schouten
 
1 - 25 van 361 items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>