Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
Vol 20 (2015) Narratieve vaardigheden bij kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis en zich normaal ontwikkelende kleuters Samenvatting   PDF
Nienke A.W. Lam - de Waal, Annette R. Scheper, Judith E. Rispens
 
Vol 19 (2014) Narratieve vaardigheden van Nederlandse laaggeletterde volwassenen Samenvatting   PDF
Eline Tullener, Elise de Bree
 
Vol 16, Nr 3 (2009) Nawoord bij Klinisch Forum Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) Samenvatting   PDF
Ben Maassen
 
Vol 20 (2015) Neurale herstelmechanismen en herstel op gedragsniveau: Therapeutische implicaties bij spraak- en taalstoornissen na een hersenletsel Samenvatting   PDF
Judith F. Feiken, Patrick Santens, Marina B. Ruiter
 
Vol 14, Nr 1 (2006) Neuropsychologische aspecten van Spraakontwikkelingsdyspraxie Samenvatting   PDF
Lian Nijland
 
Vol 1, Nr 1 (1992) Niet-vloeiende spraak bij kinderen: planningsproblemen op verschillende niveaus Samenvatting   PDF
F.N.K. Wijnen
 
Vol 16, Nr 2 (2008) Nonsenswoordenrepetitie en leesvaardigheid in kinderen met een risico voor dyslexie en kinderen met een taalstoornis (SLI) Samenvatting   PDF
Elise de Bree, Frank Wijnen
 
Vol 4, Nr 3 (1995) Normale en dysgrafische schrijfontwikkeling bij kinderen Een overzicht van recent onderzoek Deel 1: Onderzoek naar de voorbereiding en uitvoering van schrijfbewegingen Samenvatting   PDF
Lisa Hamstra-Bletz, Anke W. Blöte, Ruud G.J. Meulenbroek
 
Vol 4, Nr 4 (1995) Normale en dysgrafische schrijfontwikkeling bij kinderen Een overzicht van recent onderzoek Deel 2: Onderzoek van schrijfprodukten en naar de diagnostiek en behandeling van schrijfproblemen Samenvatting   PDF
Lisa Hamstra-Bletz, Anke W. Blöte, Ruud G.J. Meulenbroek
 
Vol 17, Nr 2 (2011) Normering van de ASTA, Analyse voor Spontane Taal bij Afasie Samenvatting   PDF
Fennetta van der Scheer, Mariëlle Zwaga, Roel Jonkers
 
Vol 8, Nr 2 (1999) Normering van de Tokentest voor 6 tot 16-jarigen Samenvatting   PDF
S. van Eerdenburgh, P. Paquier, M. van Mourik, H.R. van Dongen, J. van Borsel
 
Vol 7, Nr 4 (1998) Normgegevens voor het gebruik van de nasometer bij jonge kinderen Samenvatting   PDF
M. van Zundert, T. Rietveld, A.M. Mugge
 
Vol 20 (2015): Special Issue: Research tutorials Objectieve beoordeling van spraakproblemen bij sprekers met dysartrie Samenvatting   PDF
Frits van Brenk
 
Vol 10, Nr 1 (2001) Objectieve taalmaten: praktische en methodologische overwegingen Samenvatting   PDF
C. Niewold
 
Vol 14, Nr 3/4 (2006) Onderzoek naar de sprekersformant bij 150 Vlaamse spreekstemmen Samenvatting   PDF
N. De Belie, S. Carnewal, B. Timmermans
 
Vol 7, Nr 1 (1998) Onderzoek naar de verwerking van taal met behulp van Event-Related Potentials Samenvatting   PDF
L.A. Stowe, A.A. Wijers
 
Vol 19 (2014) Onderzoek naar de woordenschat bij Vlaamse en Nederlandse kinderen door middel van de Jeugdwoordentest (Ugent) Samenvatting   PDF
Wim Tops
 
Vol 4, Nr 1 (1995) Ontwikkeling en verval van lexicale organisatie Samenvatting   PDF
W.A. van Loon-Vervoorn, L.H. Elbers
 
Vol 12, Nr 1 (2004) Ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn bij kinderen (3;0 - 10;0) Samenvatting   PDF
Rik Elen
 
Vol 8, Nr 2 (1999) Ontwikkelingstest voor preverbale communicatie (E.C.S.P.) Samenvatting   PDF
G. Loots, J. Jacquet, H. Veraghtert
 
Vol 4, Nr 4 (1995) Oordelen van ouders en leerkrachten over taalgedrag bij kinderen met vroege Otitis Media met Effusie Samenvatting   PDF
Eefje H. Grievink, Sylvia A.F. Peters, Wim H.J. van Bon, Anne G.M. Schilder
 
Vol 20 (2015): Special Issue: Research tutorials Optimalisering van spraaktherapie: De toepassing van trainingsprincipes voor het leren van motorische vaardigheden Samenvatting   PDF
Edwin Maas
 
Vol 11, Nr 1 (2002) Perceptual Aspects of Spasmodic Dysphonia Across Different Languages Samenvatting   PDF
Renata Whurr, Marjorie Lorch
 
Vol 9, Nr 3 (2000) Planning van syllaben door kinderen met Spraak Ontwikkelingsdyspraxie Samenvatting   PDF
Lian Nijland, Ben Maassen, Sjoeke van der Meulen
 
Vol 16, Nr 4 (2010) Pragmatische taalproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden Samenvatting   PDF
Mieke Steegs, Jetske Klatter, Roeland van Hout, Mariëtte Embrechts, Hilde Geurts
 
226 - 250 van 361 items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>