Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
Vol 9, Nr 4 (2000) De ontdekking van de eerste woorden Samenvatting   PDF
A. Cutler, J. van de Weijer
 
Vol 12, Nr 2 (2004) De ontwikkeling van spraakmotorische controle I: Modellen Samenvatting   PDF
Cathelijne M.J.Y. Tesink, Ben Maassen
 
Vol 12, Nr 2 (2004) De ontwikkeling van spraakmotorische controle II: Vroege spraakproductie in relatie tot spraakperceptie. Samenvatting   PDF
Cathelijne M.J.Y. Tesink, Ben Maassen
 
Vol 7, Nr 4 (1998) De ouder-kind interactie bij stotterende kinderen Samenvatting   PDF
H.A.J.M Ebben, M.T.J.A. Embrechts
 
Vol 14, Nr 3/4 (2006) De relatie tussen coping en psychosociale impact van de stem bij vrouwelijke Vlaamse leerkrachten Samenvatting   PDF
Katrien Exelmans, Katrien Schaekers, George Thomas, Wivine Decoster, Felix I.C.R.S. de Jong
 
Vol 18, Nr 1 (2013): Themanummer Stem De relatie tussen de BodyMass Index en de spreektoonhoogte bij pre- en postmenopauzale vrouwen Samenvatting   PDF
Evelien D’haeseleer, Herman Depypere, Sofie Claeys, Kristiane Van Lierde
 
Vol 1, Nr 3 (1992) De relatie tussen geleidingsslechthorendheden en gedragsproblemen Samenvatting   PDF
E. Manders, J. Tyberghein
 
Vol 16, Nr 4 (2010) De relatie tussen non-woord repetitie en leesvaardigheid bij kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis Samenvatting   PDF
Esther M. Parigger, Judith E. Rispens
 
Vol 2, Nr 4 (1993) De relatie tussen spraak-taalproblemen op jonge leeftijd en leerproblemen op latere leeftijd Samenvatting   PDF
J. Visser, S. M. Goorhuis-Brouwer, A.F. Kalverboer
 
Vol 18, Nr 2 (2013) De spontane taal van patiënten met restafasie Samenvatting   PDF
Renate Lindner, Elsbeth Boxum, Roel Jonkers, Mariëlle Zwaga
 
Vol 14, Nr 1 (2006) De spraak bij het syndroom van Gilles de la Tourette Samenvatting   PDF
John Van Borsel
 
Vol 11, Nr 4 (2003) De spraakmotorische component: aspecten van spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) Samenvatting   PDF
Ben Maassen
 
Vol 12, Nr 3 (2004) De spraakperceptie van kinderen met een genetisch risico voor dyslexie Samenvatting   PDF
Ellen Gerrits
 
Vol 13, Nr 4 (2005) De spraakproductie van kinderen met een genetisch risico op dyslexie: de fonologische en spraakmotorische vaardigheden op een leeftijd van 41 maanden Samenvatting   PDF
Patricia Gulpen, Ben Maassen
 
Vol 5, Nr 4 (1996) De Stem Interval Test: Luidroepend maar weinigzeggend? Samenvatting   PDF
E. van Veelen, W. van Beurden, R. Buekers
 
Vol 1, Nr 2 (1992) De stemaccumulator, een nieuw meetinstrument voor de stembelasting Samenvatting   PDF
R. Buekers, E. Bierens, L. Kool, L. Heist
 
Vol 3, Nr 1 (1994) De taalontwikkeling van dove kinderen met een cochleaire implant Samenvatting   PDF
J.A Coerts, A.E. Mills, P. van den Broek, J. Brokx
 
Vol 7, Nr 1 (1998) De taalvaardigheid van eentalige en tweetalige Brusselse kleuters en lagere-schoolleerlingen in kaart gebracht Samenvatting   PDF
I. Zink, A. Schaerlaekens
 
Vol 15, Nr 4 (2007) De toetsing van verschillen op achtergrondvariabelen Samenvatting   PDF
Toni Rietveld
 
Vol 23: Special Issue (2018): Research Tutorials II De toon waarop: Wat is intonatie en hoe kan het afwijken van de norm? Samenvatting   PDF
Ineke Mennen
 
Vol 18, Nr 1 (2013): Themanummer Stem De vele facetten van de stem Samenvatting   PDF
Marc DeBodt, Felix De Jong
 
Vol 13, Nr 2 (2005) De verwerking van werkwoorden door personen met afasie: de rol van instrumentaliteit en naamsverwantschap Samenvatting   PDF
Roel Jonkers
 
Vol 16, Nr 1 (2008) De vroege geschiedenis van de afasiologie: van de Egyptische heelmeesters (ca. 1700 v. Chr.) tot Broca(1861) Samenvatting   PDF
R.S. Prins, R. Bastiaanse
 
Vol 11, Nr 3 (2002) Diagnostiek bij pure dynamische afasie: een gevalsbespreking Samenvatting   PDF
Frank Paemeleire
 
Vol 17, Nr 1 (2010) Diagnostiek en behandeling bij spraakapraxie: een gevalsbespreking Samenvatting   PDF   PDF
Marleen Corijn, Frank Paemeleire
 
76 - 100 van 361 items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>