ojs2 has produced an error Message: WARNING: mkdir(): Bestand of map bestaat niet In file: /var/www/ugp/lib/pkp/lib/adodb/adodb.inc.php At line: 1632 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.6.33-0+deb8u1 Apache Version: Apache/2.4.10 (Debian) DB Driver: mysql DB server version: 5.5.60-0+deb8u1-log
Blader door de titelindex

Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
Vol 12, Nr 4 (2004) Kwaliteit van leven bij kinderen met otitis media: de waarde van ouderrapportage bij diagnostiek en behandeling Samenvatting   PDF
Angelique A. Timmerman, Lucien J.C. Anteunis, Cor M.G. Meesters
 
Vol 10, Nr 2 (2001) Kwaliteit van leven en stemkwaliteit Samenvatting   PDF
Anita Eggermont, Romain Buekers
 
Vol 13, Nr 4 (2005) Kwaliteit van leven van kinderen met een taalontwikkelingsprobleem Samenvatting   PDF
Heleen van Agt, Marie-Louise Essink-Bot, Heleen van der Stege, Hanneke de Ridder-Sluiter, Harry de Koning
 
Vol 2, Nr 2 (1993) Kwantitatieve diagnostiek bij kinderen met verbale ontwikkelingsdyspraxie (VOD): analyse van consonantfouten Samenvatting   PDF
B. Maassen, G. Thoonen
 
Vol 19 (2014) Lexicale diversiteit bij eentalige en tweetalige kinderen met SLI: de maat D vergeleken met de TTR Samenvatting   PDF
Gerard Willem Bol, Marije Van Doornspeek
 
Vol 12, Nr 1 (2004) Lidwoorden, persoonlijke voornaamwoorden en casus in agrammatische taalproductie. Een crosslinguïstische studie. Samenvatting   PDF
Esther Ruigendijk
 
Vol 10, Nr 1 (2001) Linguïstische analyse van spontane taal bij afasie in de klinische praktijk: een utopie? Reactie op de commentaren. Samenvatting   PDF
R.S. Prins, R. Bastiaanse
 
Vol 13, Nr 1 (2005) Linguistic procedure in ‘awake neurosurgery’ Samenvatting   PDF
Erik Robert
 
Vol 20 (2015): Special Issue: Research tutorials Luisteraars maken de balans op: Akoestische cue-weging tijdens klankherkenning Samenvatting   PDF
Marcel Raymond Giezen, Paola Escudero
 
Vol 7, Nr 2 (1998) Metaforisch woordbegrip bij neurologische patiënten: linkszijdig en rechtszijdig corticaal hersenletsel en Subcorticaal hersenletsel Samenvatting   PDF
I.M.E. Heesbeen, W.A. van Loon-Vervoorn, A.P. Kooij
 
Vol 7, Nr 3 (1998) Meten aan stemgeving Samenvatting   PDF
R. Speyer, P.H. Dejonckere
 
Vol 5, Nr 3 (1996) Methoden van onderzoek binnen de foniatrie. Enkele methodologische overwegingen Samenvatting   PDF
P.H. Dejonckere
 
Vol 7, Nr 3 (1998) Modelmatige benadering van effectmeting Samenvatting   PDF
Pieter F. de Vries Robbé, Gert Jan van der Wilt
 
Vol 13, Nr 1 (2005) Morphosyntax in down’s syndrome: is the extended optional infinitive hypothesis an option? Samenvatting   PDF
Melanie Ring, Harald Clahsen
 
Vol 18, Nr 1 (2013): Themanummer Stem Multidimensionele benadering van stemproblemen bij (aanstaande) leerkrachten Samenvatting   PDF
L.F.P. Meulenbroek
 
Vol 15, Nr 2 (2007) Multilingual sound perception and word recognition Samenvatting   PDF
Paola Escudero
 
Vol 6, Nr 4 (1997) Multimodaliteit en compatibiliteit Samenvatting   PDF
Filip Loncke, Koen vander Beken, Ingrid Verbanck, Sophie Quertinmont, Lyle L. Lloyd
 
Vol 22 (2017) Naar een prosodie-screeningsmethode voor cognitieve communicatiestoornissen: voorlopige data over intrinsieke en extrinsieke prosodie-vereisten bij spraakplanning Samenvatting   PDF
Frank Boutsen, Justin Dvorak, Derick Deweber
 
Vol 20 (2015) Narratieve vaardigheden bij kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis en zich normaal ontwikkelende kleuters Samenvatting   PDF
Nienke A.W. Lam - de Waal, Annette R. Scheper, Judith E. Rispens
 
Vol 19 (2014) Narratieve vaardigheden van Nederlandse laaggeletterde volwassenen Samenvatting   PDF
Eline Tullener, Elise de Bree
 
Vol 16, Nr 3 (2009) Nawoord bij Klinisch Forum Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) Samenvatting   PDF
Ben Maassen
 
Vol 20 (2015) Neurale herstelmechanismen en herstel op gedragsniveau: Therapeutische implicaties bij spraak- en taalstoornissen na een hersenletsel Samenvatting   PDF
Judith F. Feiken, Patrick Santens, Marina B. Ruiter
 
Vol 14, Nr 1 (2006) Neuropsychologische aspecten van Spraakontwikkelingsdyspraxie Samenvatting   PDF
Lian Nijland
 
Vol 1, Nr 1 (1992) Niet-vloeiende spraak bij kinderen: planningsproblemen op verschillende niveaus Samenvatting   PDF
F.N.K. Wijnen
 
Vol 16, Nr 2 (2008) Nonsenswoordenrepetitie en leesvaardigheid in kinderen met een risico voor dyslexie en kinderen met een taalstoornis (SLI) Samenvatting   PDF
Elise de Bree, Frank Wijnen
 
201 - 225 van 351 items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>