Themanummer Gevorderde Lezers met Dyslexie gepubliceerd

2021-07-08
Uit het themanummer Gevorderde Lezers met Dyslexie zijn drie artikelen gepubliceerd. U kunt het themanummer vinden op: https://sstp.nl/issue/view/4820
Op dit moment zijn twee artikelen van dit themanummer nog in bewerking. Beide gaan over neurologische aspecten van dyslexie. Deze artikelen worden later toegevoegd.

Inhoudsopgave:

Voorwoord Artikelen