[SSTP] Nieuw artikel gepubliceerd

2021-12-21

Beste Lezer:

Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft een nieuw artikel gepubliceerd:
LITMUS SRep – een zinsherhaaltaak voor het Nederlands, door Jan de Jong, Elma Blom, en Chantal van Dijk.

U kunt het artikel vinden op: https://sstp.nl/article/view/37211

Samenvatting:

In dit artikel wordt de Nederlandse versie beschreven van een zinsherhaaltaak die ontwikkeld is binnen de Europese COST Action IS0804. De benaming voor de Nederlandse taak is LITMUS SRep NL. De taak stelt de gebruiker in staat om zinsherhaling bij meertalige kinderen te meten, door parallelle afname in de verschillende talen van het kind.

In het artikel wordt de Nederlandse taak verantwoord en van een wetenschappelijk achtergrond voorzien. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de afname van de SRep in het Nederlands en in enkele andere talen. Aan de hand van die resultaten kunnen enkele vragen over de validiteit van de taak kunnen beantwoord. Tevens wordt het effect van verschillende scoringsmethoden van de SRep besproken met in het bijzonder aandacht voor een scoringswijze die de doelstructuur van de testitems centraal stelt.

 

De Jong, J., Blom, E., & van Dijk, E. (2021). LITMUS SRep – een zinsherhaaltaak voor het Nederlands Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 26, 96-116. https://doi.org/10.21827/32.8310/2021-96