[SSTP] Nieuw artikel gepubliceerd

2020-03-23

Beste Lezer:

Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft een nieuw artikel gepubliceerd:
Casus E. - Visuele en conceptuele problemen tegen de achtergrond van een zich herstellende afasie, door Hannelore van der Velden en Edith Denisse.
U kunt het artikel vinden op: https://sstp.nl/article/view/35564

Samenvatting:
In deze casus worden de klinische dilemma’s met betrekking tot taaldiagnostiek en afasietherapie in de verschillende revalidatiefasen van patiënte E. beschreven. E. kreeg een CVA, hetgeen resulteerde in stoornissen op het gebied van taal, visuele waarneming en conceptformatie. Zij maakte een langdurige revalidatieperiode door, met intensieve therapie, waarbij haar globale afasie evolueerde naar specifieke lees- en schrijfproblemen. Na een korte introductie van deze complexe casus worden de stappen in diagnostiek, therapie en begeleiding van deze patiënte beschreven.

Van der Velden, H & Denisse, E. (2020). Casus E. - Visuele en conceptuele problemen tegen de achtergrond van een zich herstellende afasie. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 25, 1-14. https://doi.org/10.21827/5e789c62af7a2


In het voorwoord (https://sstp.nl/article/view/36033) van bovenstaand artikel roept de redactie op tot het insturen van casusbeschrijvingen:
Beste lezer van SSTP,

Onderstaand vindt u het artikel Casus E. van Hannelore van der Velden en Edith Denisse. Het artikel is anders van vorm en inhoud dan gangbare artikelen in SSTP. Met het plaatsen van deze casusbeschrijving wil de redactie van SSTP een nieuwe publicatievorm introduceren van bijdragen die aan SSTP geleverd kunnen worden. Casusbeschrijvingen zijn uitgebreide besprekingen van bijzondere casussen, waarbij de beschrijving en interpretatie van de casus wetenschappelijk is onderbouwd. Casusbeschrijvingen hebben echter een beperktere scope dan een volledige wetenschappelijke publicatie, vooral wat betreft inleiding en discussie en in die zin zijn deze bijdragen ook korter dan dergelijke publicaties. Wel ligt aan plaatsing ook het gewone reviewproces van twee onafhankelijke reviewers die de bijdrage beoordelen en eventueel suggesties voor aanpassingen doen. We roepen hierbij mogelijke auteurs op om ook in de toekomst dit soort interessante casussen aan SSTP voor te leggen.

Namens de redactie,
Roel Jonkers

---------------------------------------------

Blijf op de hoogte van nieuwe publicaties in Stem-, Spraak- en Taalpathologie via:
Facebook: facebook.com/TijdschriftSSTP/
Twitter: twitter.com/TijdschriftSSTP/