Artikelen

De relatie tussen de BodyMass Index en de spreektoonhoogte bij pre- en postmenopauzale vrouwen

Auteurs

  • Evelien D’haeseleer Centre for Language and Cognition (CLCG), Faculty of Arts, University of Groningen
  • Herman Depypere
  • Sofie Claeys
  • Kristiane Van Lierde

Samenvatting

Dit onderzoek vormt een deel van een doctoraat rond de invloed van de menopause en hormonale substitutie op de stemkwaliteit. De doelstelling van dit onderzoek was het nagaan van de relatie tussen de Body Mass Index (BMI) en de spreektoonhoogte bij premenopauzale en postmenopauzale vrouwen met en zonder hormonale substitutie. Aan dit onderzoek namen 41 premenopauzale vrouwen, 26 postmenopauzale vrouwen zonder hormonale substitutie en 38 postmenopauzale vrouwen met hormonale substitutie deel. In de drie groepen werden correlatie coëfficiënten (=r) berekend tussen de variabelen BMI en gemiddelde spreektoonhoogte. Er werd gebruik gemaakt van een partiële correlatie (two-tailed) waarbij de variabele leeftijd geïncludeerd werd als een beïnvloedende factor. Enkel in de groep van postmenopauzale vrouwen zonder hormonale substitutie werd een positieve correlatie gevonden tussen de BMI en de spreektoonhoogte. Dit betekent dat hoe hoger de BMI van deze vrouwen is, hoe hoger ook de spreektoonhoogte is. Bij de premenopauzale vrouwen en de postmenopauzale vrouwenmet hormonale substitutie werd geen verband vastgesteld tussen de BMI en de spreektoonhoogte. We kunnen dus besluiten dat enkel bij postmenopauzale vrouwen die geen hormonen innemen er een positief verband bestaat tussen de BMI en de spreektoonhoogte.

Gepubliceerd

2013-06-14