Artikelen

Stem bij patiënten met neurofibromatose type 1

Auteurs

  • Marjan Cosyns Centre for Language and Cognition (CLCG), Faculty of Arts, University of Groningen
  • Geert Mortier
  • Sandra Janssens
  • Paul Corthals
  • John Van Borsel

Samenvatting

Neurofibromatose type 1 (NF1) is een autosomaal dominante neurocutane aandoening gekarakteriseerd door multiple café-au-lait-vlekken en neurofibromen. Het voorkomen van stemafwijkingen bij deze populatie werd reeds gerapporteerd, maar onderzoek berustte hoofdzakelijk op perceptuele evaluaties. De huidige studie stelde zich dan ook tot doel de stem van NF1-patiënten verder te documenteren door middel van objectieve metingen. Dertig NF1-patiënten en 30 controlepersonen, frequentiegematcht op basis van geslacht, leeftijd, stemgebruik en rookgedrag, ondergingen een multiparametrisch stemonderzoek bestaande uit aërodynamische metingen, fonetografie, akoestische analyses, Dysphonia Severity Index en Voice Handicap Index. In vergelijking met de normale populatie blijken NF1-patiënten een gereduceerde vitale capaciteit te vertonen, kleinere toonhoogtebewegingen te maken en over een beperkter stembereik te beschikken. Het antwoord op de vraag of deze bevindingen kunnen beschouwd worden als ‘stemproblemen’ wordt bemoeilijkt door een mogelijke flow-over van psychofysische aspecten eigen aan de ziekte.

Gepubliceerd

2013-06-14