Artikelen

Zinnen of woorden? Een bespreking van het spraakmateriaal binnen de Nederlandse en Vlaamse spraakaudiometrie

  • Annemiek Hammer Afdeling Toegepaste Taalwetenschap, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Martine Coene Afdeling Toegepaste Taalwetenschap, Vrije Universiteit Amsterdam & De Oorgroep, Antwerpen-Deurne
  • Paul Govaerts De Oorgroep, Antwerpen-Deurne

Samenvatting

Deze studie bespreekt het spraakmateriaal dat wordt gebruikt in de 10 meest frequent gebruikte spraakaudiometrische testen in Nederland en Vlaanderen. In deze bespreking komt naar voren waarom verschillende types van spraakmateriaal (vb. zinnen, woorden) zijn gekozen enwelke informatie dit geeft over de spraakperceptie van de patiënt. Spraakperceptie is een complex proces waarbij gehoor, auditieve verwerking en linguïstische kennis een belangrijke rol spelen. De belangrijkste bevinding is dat de  verschillende testen tezamen een beeld geven van de spraakperceptie van een patiënt. In de studieworden ook testen besproken waarvan het spraakmateriaal is afgestemd op speciale doelgroepen (bijv. kinderen).
Sectie
Artikelen