Artikelen

Lexicale diversiteit bij eentalige en tweetalige kinderen met SLI: de maat D vergeleken met de TTR

Auteurs

  • Gerard Willem Bol Afdeling Taalwetenschap Rijkuniversiteit Groningen Postbus 716 9700 AS Groningen
  • Marije Van Doornspeek

Samenvatting

Het onderzoek naar de taalontwikkeling van tweetalige kinderen met SLI richt zich veelal op de morfosyntaxis. Het lexicon bij tweetalige kinderen met SLI is weinig onderzocht. De lexicale diversiteit van 20 tweetalige Turks-Nederlandse kinderen met SLI is vergeleken met 19 tweetalige Turks-Nederlandse normaal ontwikkelende kinderen en 24 eentalige Nederlandse kinderen met SLI van dezelfde chronologische leeftijd. De data bestaan uit narratieven, die met behulp van de Frog Story zijn verzameld. De lexicale diversiteit is berekend over taalsamples van 50 en 100 tokens door zowel gebruik te maken van de nieuwe maat voor lexicale diversiteit genaamd D, als van de meer traditionele maat voor lexicale diversiteit, TTR.  De resultaten geven aan dat er zowel bij 50 als bij 100 tokens geen verschil is in de lexicale diversiteit tussen eentalige kinderen met SLI, tweetalige kinderen met SLI en tweetalige normaal ontwikkelende kinderen. Uit de vergelijking tussen de gemiddelde waarden van D en TTR over taalsamples van 50 en 100 tokens, blijkt dat zowel D als TTR afhankelijk zijn van de samplegrootte. Analyses van de effectgrootte laten zien dat D minder beïnvloed wordt door de omvang van het taalsample dan de TTR.

Gepubliceerd

2014-08-26

Nummer

Sectie

Artikelen