Artikelen

Onderzoek naar de woordenschat bij Vlaamse en Nederlandse kinderen door middel van de Jeugdwoordentest (Ugent)

Auteurs

  • Wim Tops

Samenvatting

De woordenschatontwikkeling van 361 Nederlandse en 92 Vlaamse kinderen tussen 7 en 14 jaar werd bestudeerd door middel van een vrij en online beschikbare lexicale decisietaak ontwikkeld Brysbaert et al. (2014). De Nederlandse kinderen scoorden algemeen iets beter op de test dan de Vlaamse kinderen. Zowel in de Nederlandse als Vlaamse steekproef zien we dat de woordenschat sterk toeneemt tussen de leeftijd van 7 en 13 jaar. Er werd geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes. Ruw geschat kenden de meeste kinderen een vierde van het vocabularium dat gekend is op volwassen leeftijd. Aangezien deze test op een paar minuten een betrouwbare schatting krijgt van de woordenschatgrootte van een kind oplevert, zijn de praktische toepassingen legio.

Biografie auteur

Wim Tops

Universitair docent

Gepubliceerd

2014-12-23

Nummer

Sectie

Artikelen