Artikelen

eHealth onderzoek ter ondersteuning van mensen met autisme: Op weg naar richtlijnen voor praktijkgericht onderzoek

Auteurs

  • Maurice J.C.M. Magnée Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
  • Ilse M. Cox Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
  • Jan-Pieter Teunisse Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen Team Research, Development & Innovation, Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth

Samenvatting

Het aantal beschikbare ICT middelen (oftewel eHealth) ter ondersteuning van de begeleiding of behandeling van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) is de laatste jaren drastisch toegenomen. Parallel hieraan laat ook het aantal onderzoeken op dit gebied een sterke stijging zien. De manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, met de Randomized Controlled Trial traditioneel gezien als hoogst haalbare standaard, is in dit geval echter vaak niet geschikt voor deze snel veranderende middelen. Alternatieve standaarden van eHealth onderzoek zijn echter vooralsnog niet voorhanden. In het huidige artikel worden adviezen aangedragen hoe deze alternatieven vorm kunnen krijgen. Het wordt duidelijk dat er een sterke wisselwerking is tussen het ontwerpproces, de uitvoering en de evaluatie van eHealth, waardoor het onmogelijk blijkt de effectiviteit van het product los te zien van de context waarin de technologische interventie wordt uitgevoerd. Om te komen tot een succesvolle invoering van eHealth in de zorg van mensen met ASS, is het belangrijk richtlijnen voor onderzoek te ontwikkelen die zich toespitsen op de dagelijkse praktijk.

Gepubliceerd

2015-06-19