Artikelen

Interactieve processen tussen ouders en hun taalgestoorde kinderen

Auteurs

  • S.M. Goorhuis-Brouwer Centrum voor Stem-, Spraak- en Taalstoornissen Academisch Ziekenhuis Groningen

Samenvatting

Bij 46 taalgestoorde kinderen en bij 32 leeftijdsadequaat sprekende kinderen werd de ouder-kind interactie onderzocht. Tussen de beide groepen werden significante verschillen gevonden. Bij taalgestoorde kinderen zijn de ouders bewuster met de taastimulatie bezig dan bij niet-taalgestoorde kinderen. De taalstimulatie bij de taalgestoorde kinderen geschiedt echter op een andere wijze en slaat bij de kinderen vaak niet aan. Ook de niet-talige stimulatie thuis is tussen de beide groepen significant verschillend. De onderzoeksresultaten ondersteunen de opvatting dat het veranderen van ouder-kind interacties, naast de eventueel te geven taaltherapie, een belangrijk interventiedoel is.

Gepubliceerd

1992-03-01

Nummer

Sectie

Artikelen