Artikelen

De stemaccumulator, een nieuw meetinstrument voor de stembelasting

Auteurs

  • R. Buekers Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • E. Bierens Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • L. Kool Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • L. Heist Academisch Ziekenhuis Maastricht

Samenvatting

Er is weinig bekend over de stembelasting. Kwantificering van stemgebruik is belangrijk wanneer de beroepsuitoefening afhankelijk is van de stem. Om een objectiefbeeld te krijgen van het stemgebruik is een instrument ontwikkeld dat de stembelasting kan registreren. De stemaccumulator is een draagbaar apparaat dat de totale spreektijd (duur) en luidheid (intensiteit) kan vastleggen gedurende een hele dag. De individuele resultaten kunnen worden afgelezen door de stemaccumulator te koppelen aan een personal computer. In dit artikel worden de eerste resultaten beschreven van metingen bij 20 proefpersonen. (6 onderwijzers, 6 zweminstructeurs, 4 logopedisten en 4 informatrices). Bij alle proefpersonen werd gedurende 4 uren werktijd het stemgebruik gemeten. Informatrices en logopedisten belasten de stem minder dan onderwijzers en zweminstructeurs. De aard van de belasting is ook verschillend: onderwijzers praten gedurende langere tijd met verheven stem terwijl de stem van de zweminstructeurs grotere luidheidspieken vertoont. Het wordt nog onvoldoende onderkend bij deze beroepen dat het stemapparaat de nodige luidheid moet (kunnen) maken. Door het objectiveren en documenteren van de stembelasting zal men in arbeidsgeneeskundige kringen het spreken de rol toekennen die het verdient.

Gepubliceerd

1992-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen