Artikelen

Geen sprake van communicatie tussen ouder en kind

Auteurs

  • L.J.M. van Balkom Instituut voor Revalidatie-Vraagstukken, Hoensbroek

Samenvatting

In het hier beschreven onderzoek ligt de nadruk op het gebruik van nonverbale handelingen naast verbale uitingen, initiatieven, zogenaamde 'communication breakdowns en de invloed van kenmerken in het taalgebruik van het kind op het taalaanbod van de ouder. Twaalf in hun taalontwikkeling belemmerde kinderen en zes zich normaal ontwikkelende kinderen (leeftijd bij aanvang tussen 2,6 - 3,0 jaar") zijn samen met een van hun ouders gedurende anderhalf jaar gevolgd in hun communicatieve ontwikkeling. De algemene strekking van de conclusies is dat kinderen met specifieke problemen in de taalverwerving niet of minder optimaal lijken te profiteren van de kennis- en informatie uitwisseling in gesprekken met hun ouders. De taalverwerving en de daarop gebaseerde algemene kennisontwikkeling worden daardoor extra benadeeld.”


Gepubliceerd

1992-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen