Artikelen

Therapeutische aanwijzingen voor taalherstel bij het Landau-Kleffnersyndroom

Auteurs

  • E. de Wijngaert Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden, Hasselt

Samenvatting

De meeste publicaties omtrent het Landau-Kleffnersyndroom (LKS) zijn case-studies waarin de EEG-afwijkingen en het gebruik van anti-epileptica worden beoordeeld. Aard en ernst van de afasie worden nauwelijks omschreven, maar het herstel van de taalstoornissen wordt wel gekoppeld aan de normalisatie van het EEG. Nochtans vormen de receptieve en expressieve taalstoornissen een wezenlijk onderdeel van het klinisch beeld. Een overzicht van de literatuur leert ons dat een verscheidenheid aan visuele hulpmiddelen wordt aangeboden. Er is een tendens om taaltherapie in eerste instantie te richten op het herstel van orale taal. De voorgestelde orthodidaktiek is gebaseerd op de progressieve en geleidelijke opbouw van zelfgemaakte taallesjes, die de schriftelijke neerslag vormen van – via geleide groepsgesprekjes - door de kinderen zelf aangebrachte ervaringen en gevoelens,

Gepubliceerd

1992-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen