Artikelen

De relatie tussen geleidingsslechthorendheden en gedragsproblemen

Auteurs

  • E. Manders Katholieke Universiteit Leuven
  • J. Tyberghein Katholieke Universiteit Leuven

Samenvatting

Naast een mogelijk verband met spraak-, taal- en leerproblemen, worden middenoorproblemen in de literatuur ook wel verantwoordelijk geacht voor het ontstaan van gedragsproblemen bij jonge kinderen. Vooral als het gehoorverlies niet opgemerkt wordt door de omgeving, worden deze kinderen soms bestempeld als lui, onwillig, enz. Het kind gaat hiertegen reageren zodat een spanningsveld tussen kind en omgeving kan ontstaan met alle gevolgen vandien. In een eigen onderzoek hebben wij de gedragsbeoordelingen van ouders van kinderen met chronische secretoire otitis media vergeleken met die van ouders van een controlegroep van leeftijdsgenootjes. Wij vonden echter noch kwantitatieve noch kwalitatieve verschillen in de beoordelingen van beide groepen van ouders.

Gepubliceerd

1992-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen