Artikelen

Intra-patiënt variabiliteit van het woordvoorstelbaarheidseffect en van het woordfrequentie-effect in een verworven leessyndroom

Auteurs

  • P.H.E. van Vugt Universiteit Antwerpen (UIA, RUCA) Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • P.F. Paquier Universiteit Antwerpen (UIA, RUCA) Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • P. Bal Universiteit Antwerpen (UIA, RUCA) Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • W. Creten Universiteit Antwerpen (UIA, RUCA) Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • J.-J. Martin Universiteit Antwerpen (UIA, RUCA) Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Samenvatting

In deze studie worden het begripsvermogen en leesgedrag van een 28jarige, linkshandige, Nederlandstalige vrouw met afasie en deep dyslexia beschreven. Uit voorafgaand onderzoek (Paquier, Van Vugt, Bal, Van Dongen, Parizel, Creten, & Martin, 1992; Van Vugt, Paquier, Bal, Creten, & Martin, in press) bleek dat de semantische parafasieën moeilijk verklaard kunnen worden op grond van een selectiestoornis. Vier tests werden twee keer afgenomen: 1, een auditief-visuele begripstest, 2, een algemene leestest die de invloed nagaat van woordvoorstelbaarheid, woordfrequentie, woordsoort en woordlengte op de leesprestaties; 3. een leestest met hoog voorstelbare woorden, en 4. een leestest met middelmatig voorstelbare woorden. Men komt tot drie besluiten: A) uit de begripstests blijkt dat het semantisch geheugen niet is aangetast, B) uit de analyse van de leestestresultaten blijkt dat bij deze patiënte geen significant verband bestaat tussen woordvoorstelbaarheid van de stimulus en het type leesfout.; op basis van de variabiliteit van de effecten die woordvoorstelbaarheid en woordfrequentie hebben, wordt het leesgedrag van deze patiënte gesitueerd op een continuüm dat deep dyslexia met semantic access dyslexia (Warrington & Shallice, 1979) verbindt.

Gepubliceerd

1993-03-01

Nummer

Sectie

Artikelen