Artikelen

Sonorantverlenging: een fonologische stoornis bij een afasiepatiënt

Auteurs

  • R. Bastiaanse Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Nederlands en vakgroep Taalwetenschap
  • D. Gilbers Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Nederlands en vakgroep Taalwetenschap
  • K. van der Linde Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Nederlands en vakgroep Taalwetenschap

Samenvatting

De afasiepatiënt die hier beschreven wordt, vertoont een zeldzaam, zo niet, uniek symptoom; sonorantverlenging. Sonorante klanken worden in welomschreven posities in de uiting verlengd. Er wordt een gedetailleerde analyse van de spontane taal gegeven, waaruit blijkt dat de sonorantverlengingen bepaald worden door een aantal fonologische domeinen, terwijl andere fonologische domeinen niet van invloed zijn. De sonorantverlengingen ontstaan op een postlexicaal, prefonetisch niveau. Binnen het kader van de fonologische domeinen wordt een mogelijke verklaring voor de sonorantverlengingen gegeven.

Gepubliceerd

1993-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen