Artikelen

Kwantitatieve diagnostiek bij kinderen met verbale ontwikkelingsdyspraxie (VOD): analyse van consonantfouten

Auteurs

  • B. Maassen Interdisciplinair Kinderneurologisch Centrum (I.K.N.C.) / Medische Psychologie, AZN
  • G. Thoonen Interdisciplinair Kinderneurologisch Centrum (I.K.N.C.) / Medische Psychologie, AZN

Samenvatting

Doel van het hier gerapporteerde onderzoek is de spraak van kinderen met verbale ontwikkelingsdyspraxie (VOD) kwantitatief te karakteriseren. Bij 11 kinderen met VOD (leeftijd 6 - 8 jaar) en 11 op leeftijd en geslacht gematchte controle-kinderen werd een woord- en pseudo-woord-imitatietaak afgenomen. Uit analyse van de fonetische transcripties van consonanten en consonantclusters bleken de kinderen met VOD 1) over een compleet foneemrepertoire te beschikken, maar 2) in hun spraak veel substituties, omissies, distorsies en cluster-reducties te produceren, 3) waarvan de relatieve frekwentie niet afwijkt van die van de controle-kinderen. Daarnaast werd een effect gevonden van de positie binnen de syllabe op de verdeling van consonant-substituties, -omissies en clusterreducties, Ons inziens vormt dit een aanwijzing voor de interpretatie dat VOD een stoornis betreft in de fonologische encodering van spraak.

Gepubliceerd

1993-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen