Artikelen

Het werkwoordgebruik in de spontane taal van Nederlandstalige afasiepatiënten

Auteurs

  • R. Jonkers Vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting

Het hier beschreven onderzoek betreft een studie naar het werkwoordgebruik in de spontane taal bij patiënten met een afasie van Broca en patiënten met een amnestische afasie in vergelijking met het werkwoordgebruik van een controlegroep, Doel van het onderzoek was vast te stellen welke patronen zich met betrekking tot het werkwoordgebruik voordoen in een sample van driehonderd woorden spontane taal. De verklaringen voor het ontstaan van deze patronen zijn opgesteld aan de hand van het zinsproduktiemodel van Levelt (1989). Hierbij is aangegeven op welke niveaus de stoornissen voor de afasiepatiënten liggen.


Gepubliceerd

1993-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen