Artikelen

Spraakverstaanvaardigheid als maat voor de winst van een binaurale hoortoestel-aanpassing

Auteurs

  • M. Boymans Audiologisch Centrum A.M.C., Amsterdam
  • W.A. Dreschler Audiologisch Centrum A.M.C., Amsterdam

Samenvatting

Dit onderzoek heeft tot doel het binaurale voordeel voor spraakverstaan in kaart te brengen met behulp van goed gedefinieerde tests, die bovendien klinisch toepasbaar zijn. Voor dit doel werden tests gebruikt die zoveel mogelijk overeenkomen met moeilijke luistersituaties in de dagelijkse praktijk. Naast het richtinghoren zijn de volgende tests met spraakmateriaal uitgevoerd: verstaanbaarheid van zinnen in spraak gemoduleerde maskeerruis en dichotische discriminatie van woorden en getallen. Bij de spraaktesten werden de beide geluidsbronnen ruimtelijk van elkaar gescheiden (+45 en -45 graden azimuth). Uit de metingen bij 12 hoortoesteldragers blijkt dat het dragen van twee hoortoestellen gunstig is voor zowel het richtinghoren als het spraakverstaan. De verbetering van het spraakverstaan kan met behulp van spraaktests met stoorgeluid eenduidig worden bepaald en is het grootst voor spraak van de (monauraal) niet geprothetiseerde kant. De test met spraak in gemoduleerde ruis lijkt beter geschikt om in een klinische situatie de binaurale winst vast te stellen dan de dichotische discriminatie test.

Gepubliceerd

1993-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen