Artikelen

Consonantclusters bij onderzoek naar spelling en spraak

Auteurs

  • T. van Luijn-Hindriks Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting

Deze studie richt zich op de relatie tussen spelling en spraak bij 12-jarigen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van consonantclusters, Clusters vormen namelijk een knelpunt bij spelling en spraak. Ook het aspect frequentie wordt erbij betrokken. Het onderzoek bevestigt een relatie tussen spelling en spraak, vooral bij fonologisch complex materiaal, in dit geval laagfrequente clusters. Niet alleen in kwantitatief maar ook in kwalitatief opzicht is een sterke samenhang tussen spelling en spraak aantoonbaar.

Gepubliceerd

1994-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen