Verschillen en overeenkomsten tussen de verwerving van Nederlands als eerste en tweede taa

G.W. Bol, F. Kuiken

Samenvatting


In dit artikel wordt ingegaan op de vraag welke verschillen en overeenkomsten er optreden tussen NTl- en NT2-leerders bij de verwerving van verbale en nominale groepen. Allereerst wordt uiteengezet met welke aspecten men rekening dient te houden bij een dergelijke vergelijking. Daarna laten we op basis van wat er uit de literatuur bekend is, zien welke ontwikkelingsstadia te onderscheiden zijn bij kinderen die Nederlands als moedertaal verwerven. Vervolgens wordt op dezelfde wijze gekeken naar de stadia bij hen die Nederlands als tweede taal verwerven. Na vergelijking van de stadia voor NTl- en NT2-verwervers worden enkele aspecten | aangehaald die betrekking hebben op het gebruik van taalleer- en onder- : zoeksmethodes die specifiek voor een van de twee soorten leerders ontworpen zijn. De stelling wordt geponeerd dat een taalonderzoeksinstruHment dat gebaseerd is op gegevens over kinderen die Nederlands als moedertaal verwerven, niet gebruikt moet worden voor het verkrijgen van gegevens bij kinderen die Nederlands als tweede taal verwerven.

Volledige tekst:

PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


Creative Commons License
Dit werk wordt gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution 4.0 International licentie.