Artikelen

Verworven kinderdysarthrie: Klinisch-diagnostische inzichten

Auteurs

  • M. van Mourik Afzzeling Medische Psychologie, Ziekenhuis Walcheren, Vlissingen
  • A. Lormans Afdeling Klinische Psychologie, Maaslandziekenhuis, Sittard

Samenvatting

In dit artikel wordt een inleidend overzicht gegeven van de klinisch-diagnostische inzichten omtrent verworven dysarthrie bij kinderen. In het literatuuroverzicht wordt recente literatuur besproken. Alleen daar, waar de nomenclatuur of de semiologie van de syndromen in de loop der jaren geëvolueerd is, wordt ook historische literatuur vermeld.
De incidentie van dysarthrie is bij kinderen anders dan bij volwassenen: bij kinderen zijn aandoeningen als een cerebraal infarct of de ziekte van Parkinson, die bij volwassenen vaak leiden tot dysarthrische spraakstoornissen, zeldzaam. Anderzijds komt traumatisch hersenletsel, dat vaak tot taal- en spraakproblemen leidt, bij kinderen frequenter voor dan bij volwassenen.
Ook de oorzaak van dysarthrie kan verschillend zijn voor kinderen en volwassenen: de laatste jaren is veel aandacht besteed aan het syndroom van mutisme met daaropvolgend dysarthrie bij kinderen, dat kan ontstaan na operatieve verwijdering van een cerebellaire tumor, een ziektebeeld dat bij volwassenen zelden beschreven is.
Een lijst van dysarthrische spraakkenmerken is opgesteld door Darley, Aronson & Brown (1965). Deze is ook voor kinderen bruikbaar (Van Dongen, Arts & Yousef-Bak, 1987).
De classificatie van dysarthrietypen op basis van deze spraakkenmerken bij volwassen patienten wordt vaak ook gebruikt voor de classificatie van kinderdysarthrie. Het is echter de vraag, of dit correct is, aangezien er weinig bekend is over de specifieke mechanismen, die aan de kinderdysarthrie ten grondslag liggen.
Aan de dysarthrie verwante neurogene communicatiestoornissen als afasie, afemie, verbale apraxie, stotteren en aprosodie komen aan de orde. Aangezien de anatomische en klinische kennis lacunes vertoont, is de differentiaaldiagnose vaak wankel en soms een woordenspel.

Gepubliceerd

1995-03-01

Nummer

Sectie

Artikelen