Artikelen

Consonantinventarisatie bij adolescenten en volwassenen met het syndroom van Down

Auteurs

  • J. Van Borsel Laboratorium voor neurolinguïstiek, Faculteit geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep neus-, keel- en oorheelkunde, Universiteit Gent

Samenvatting

Aanhangers van de visie dat de articulatiestoornissen bij patiënten met het syndroom van Down (mongolisme) een vertraging in de spraakontwikkeling weerspiegelen, wijzen er gewoonlijk op dat de spraak van mongoloïde patiënten erg vergelijkbaar is met die van jongere, normale kinderen bij wie de spraakontwikkeling nog niet voltooid is. De bedoeling van deze studie was na te gaan of een directe vergelijking van de spraak van een groep oudere mongoloïde patiënten met de spraak van een groep normale kleuters de hypothese van een vertraagde spraakontwikkeling bij mongoloïde patiënten kon bevestigen. De consonant – en clusterinventarissen van 20 mongoloïde adolescenten en volwassenen werden vergeleken met de inventarissen van 20 normale kinderen. Er werd inderdaad geen verschil gevonden wat de volledigheid van de inventarissen van beide groepen betreft en ook bleken het bij beide groepen grotendeels dezelfde consonanten en clusters te zijn die aan- of afwezig waren in hun inventarissen,

Gepubliceerd

1995-03-01

Nummer

Sectie

Artikelen