Artikelen

Vroegtijdige onderkenning van communicatieve ontwikkelingsstoornissen

Auteurs

  • J.G. de Ridder-Sluiter Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind, Amsterdam
  • G.J. van der Lem Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind, Amsterdam

Samenvatting

Vroegtijdige onderkenning van communicatieve ontwikkelingsstoornissen wordt in toenemende mate van betekenis geacht. Het VTO-taal signaleringsinstrument is bedoeld om Nederlandstalige kinderen van 6 tot 36 maanden met een vertraagde en/of afwijkende communicatieve ontwikkeling binnen de Jeugdgezondheidszorg op te sporen. De ontwikkeling en evaluatie van het signaleringsinstrument worden hier besproken. Vervolgens worden de gegevens vermeld van een experiment waarbij het signaleringsinstrument in 2 regio's in Nederland bij ongeveer 3000 kinderen is afgenomen. Van de ongeveer 5% onvoldoende scorende kinderen worden de diagnose en de voorgestelde adviezen besproken.

Gepubliceerd

1995-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen