Artikelen

Categoriespecifieke stoornissen ten gevolge van hersenletsel

Auteurs

  • R. Bastiaanse Center for Behavioral and Cognitive Neurosciences Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting

In dit artikel wordt een patiënt beschreven die lijdt aan een zogenaamde categoriespecifieke stoornis voor dieren. Dit verschijnsel is al eerder beschreven, hoewel het slechts sporadisch voorkomt. Voorzover bekend betreft het hier de eerste beschrijving van een Nederlandstalige patiënt. Een dergelijke stoornis wordt wel verklaard met behulp van de aanname van verschillende semantische systemen. Levende zaken zouden gerepresenteerd zijn op basis van sensorische (m.n. visuele) informatie en niet-levende zaken op basis van functionele informatie, Wordt door een lesie de sensorische informatie aangetast, dan kan dit leiden tot een categoriespecifieke stoornis voor levende zaken, terwijl bij schade aan de functionele representaties de categorieën van niet-levende zaken gestoord raken. Bij de hier beschreven patiënt is de representatie van de functionele aspecten van dieren echter ook aangedaan en dus wordt een andere verklaring voor categoriespecifieke stoornissen gezocht. Er wordt beargumenteerd dat de verklaring voor dergelijke symptomen niet zozeer gezocht moet worden in termen van verschillende semantische systemen, maar dat de etiologie en de plaats van de lesie bij de verklaringen betrokken moet worden: alle patiënten die lijden aan een categoriespecifieke stoornis voor levende zaken lijden aan de gevolgen van Herpes Simplex Encephalitis of een Contusio Cerebri, terwijl de patiënten bij wie de categorie niet-levende zaken gestoord is, lijden aan de gevolgen van een CVA. Er wordt gesuggereerd dat de temporale limbische structuren, waar het HSE-virus zich bij voorkeur nestelt, een cruciale rol speelt bij de representatie van levende zaken.

Gepubliceerd

1995-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen