Artikelen

Afasiediagnostiek met de Akense Afasietest De bruikbaarheid van ALLOC voor de klinische praktijk

  • I.C.D.Y.M. de Jonge afd. Neurologie AZR Dijkzigt
  • W.M.E. van de Sandt-Koenderman Stichting Afasie Rotterdam / Revalidatiecentrum Rijndam
  • F. van Harskamp afd. Neurologie AZR Dijkzigt

Samenvatting

In een retrospectief onderzoek bij afatische patiënten, aangemeld bij de Stichting Afasie Rotterdam, is de bruikbaarheid van de ALLOC procedure van de Akense Afasie Test nagegaan voor de klinische praktijk. De bevinding dat het overeenstemmingspercentage tussen de klinische expertdiagnose en de classificatie volgens ALLOC duidelijk lager bleek te liggen dan in de oorspronkelijke steekproef wordt uitvoerig besproken. Wanneer op klinische gronden aan classificatie in een van de hoofdtypen wordt getwijfeld, biedt het ALLOC programma geen steun. Het belang van beoordeling door een ervaren clinicus wordt beklemtoond.
Gepubliceerd
2005-01-01
Sectie
Artikelen