Afasiediagnostiek met de Akense Afasietest De bruikbaarheid van ALLOC voor de klinische praktijk

I.C.D.Y.M. de Jonge, W.M.E. van de Sandt-Koenderman, F. van Harskamp

Samenvatting


In een retrospectief onderzoek bij afatische patiënten, aangemeld bij de Stichting Afasie Rotterdam, is de bruikbaarheid van de ALLOC procedure van de Akense Afasie Test nagegaan voor de klinische praktijk. De bevinding dat het overeenstemmingspercentage tussen de klinische expertdiagnose en de classificatie volgens ALLOC duidelijk lager bleek te liggen dan in de oorspronkelijke steekproef wordt uitvoerig besproken. Wanneer op klinische gronden aan classificatie in een van de hoofdtypen wordt getwijfeld, biedt het ALLOC programma geen steun. Het belang van beoordeling door een ervaren clinicus wordt beklemtoond.

Volledige tekst:

PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


Creative Commons License
Dit werk wordt gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution 4.0 International licentie.