Artikelen

Technieken en methoden in spraakproductie-onderzoek

Auteurs

  • Pascal H.H.M. van Lieshout KNO, Afd. Stem- en Spraakstoornissen, Academisch Ziekenhuis Nijmegen

Samenvatting

In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van een selectie van technieken en methoden waarmee met name motorische aspecten van spraakproductie kunnen worden vastgelegd. Achtereenvolgens worden technieken behandeld die betrekking hebben op perceptuele metingen (transcriptie en schaaloordelen), akoestische metingen (tijddomein en spectraal analyses), plaats-contact metingen (Elektro-palatografie /EPGJ en Elektroglottografie /EGGJ), kinematische metingen (ademhalingsbewegingen IRespitraces en articulatiebewegingen (EMMAJ), spieractiviteit metingen (naald en oppervlakte Elektro-myografie /EMGJ) en tot slot, metingen aan het centraal zenuwstelsel (magnetic resonance imaging IMRIJ en positron emissie tomografie (PETJ). Op het einde van het overzicht wordt nog nader ingegaan op het nut van simultane registraties, hetgeen wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeeld-data verkregen van een normale spreker en een stotteraar.

Gepubliceerd

1996-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen