Artikelen

De Stem Interval Test: Luidroepend maar weinigzeggend?

Auteurs

  • E. van Veelen Academisch Ziekenhuis Maastricht, afdeling K.N.O.
  • W. van Beurden Academisch Ziekenhuis Maastricht, afdeling K.N.O.
  • R. Buekers Academisch Ziekenhuis Maastricht, afdeling K.N.O.

Samenvatting

In deze pilotstudie wordt geëvalueerd of de Stem Interval Test (VIT, voice interval test) een voorspellende en discriminerende waarde heeft voor het stem (on)vermogen. Hiertoe zijn er twee groepen proefpersonen geselekteerd: een stempatiëntengroep en een gezonde controlegroep. Bij alle personen wordt vóór en na de VIT en vóór en na een werkdag de stembandsluiting geregistreerd met elektroglottografie (EGG), de keelpijn en stemvermoeidheid wordt gescoord op een visueel analoge schaal. De EGG analyse moesten we beperkt houden tot de normale proefpersonen omdat bij de meeste patiënten de signaal-ruisverhouding te slecht was. Bij de geanalyseerde EGG parameters jitter, shimmer, rise time en closed quotiënt konden vóór en na de VIT en vóór en na de werkdag geen verschillen aangetoond worden. In beide groepen treden klachten op over keelpijn en stemvermoeidheid. In de stempatiëntengroep hebben tweemaal zoveel personen stemklachten na de VIT als na de werkdag, in de controlegroep zijn de stemklachten na de VIT en na de werkdag gelijk. Bij vergelijking van de groepen valt op dat de VIT voor de stempatiënten duidelijk zwaarder is dan voor de gezonden. Na de werkdag zijn er geen verschillen tussen beide groepen. De VIT lijkt een goede stemopdracht om patiënten en normalen te kunnen onderscheiden wat betreft stembelastbaarheid. Deze pilotstudie leverde gegevens op die bij het verder onderzoek zullen worden meegenomen.

Gepubliceerd

1996-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen