Artikelen

Tweetalige taalverwerving

Auteurs

  • Annick De Houwer Afdeling Communicatiewetenschappen, Universitaire Instelling Antwerpen, België

Samenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen inzake vroege tweetalige kindertaalontwikkeling. Dit proces, waarbij kinderen vanaf de geboorte twee talen te horen krijgen, lijkt sterk op het taalverwervingsproces van eentalig opgroeiende kinderen, met dien verstande dat tweetalige kinderen twee systemen leren hanteren in plaats van één. Ook specifiek aan het tweetalige taalverwervingsproces is het feit dat er telkens een keuze dient gemaakt te worden tussen de twee talen, zowel op het niveau van de conversatie als op dat van de uiting. De empirische bewijzen tonen aan dat jonge kinderen al van voor de leeftijd van twee jaar in staat zijn om met hun tweetaligheid om te gaan zoals ook volwassen tweetaligen dat doen. De meest belangrijke lessen die uit het onderzoek naar normale tweetalige taalontwikkeling getrokken kunnen worden voor de klinische praktijk zijn dat kinderen in hun twee talen moeten geëvalueerd worden en dat daarbij ruim rekening moet gehouden worden met de taalaanbodsituatie,


Gepubliceerd

1997-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen