Artikelen

Agrammatische taalproductie als gevolg van een capaciteitstekort

  • Robert J. Hartsuiker NICI, KU Nijmegen

Samenvatting

Twee studies laten zien dat agrammatische taalproductie gekarakteriseerd kan worden als het gevolg van een capaciteitstekort. Vanwege een gebrek aan capaciteit (mentale energie, synchronie) geeft het produceren van complexe zinnen moeilijkheden. Dit tekort kan echter tijdelijk opgeheven worden in een zinsprimingtaak. Er worden dan relatief complexe zinnen (passieven) aan Broca afatici ontlokt. Een tweede studie suggereert dat de limitatie aspecifiek is: capaciteit voor zowel syntactische als semantische verwerking is gelimiteerd. Dit blijkt uit het bestaan van interacties tussen syntaxis en semantiek bij constructie van onderwerp-persoonsvorm congruentie. Normale sprekers vertonen dergelijke interacties, maar Broca afatici niet: het ontbreekt hen aan verwerkingscapaciteit. In de discussie wordt aangetoond dat de resultaten de theorie van een capaciteitstekort ondersteunen, maar een heel spectrum van andere theorieën niet.


Gepubliceerd
2005-01-01
Sectie
Artikelen