Artikelen

Validering van een categorale spraakwaarnemings-test voor kinderen

Auteurs

  • Karin Neijenhuis Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud
  • Thom Crul Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud, Medische Psychologie
  • Ben Maassen Interdisciplinair Kinderneurologisch Centrum, Medische Psychologie
  • Paul Groenen Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud, Medische Psychologie

Samenvatting

Bij centraal auditieve verwerkingsstoornissen kan er ook sprake zijn van spraakwaarnemingsproblemen. Kinderen met centraal auditieve verwerkingsproblemen worden vaak gekarakteriseerd als slechte luisteraars, snel afgeleid, met een korte aandachtsspanne en een zwak auditief geheugen voor gesproken informatie. Om deze problemen adequaat te kunnen diagnostiseren, is een categorale spraakwaarnemingstest ontwikkeld. Deze test, die de waarneming van foneemcontrasten meet, is gevalideerd met behulp van reeds bestaande centraal auditieve tests (gefilterde spraak, binaurale fusie, spraak-in-ruis). De gebruikte foneemcontrasten zijn plaats-van-articulatie (/b/-/d/) en stemhebbendheid (/b/-/p/). De onderzoeksgroep bestond uit 51 leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak/taalproblemen, waarbij tevens luisterproblemen geobserveerd waren. De controlegroep bestond uit 30 leerlingen van een basisschool met een normale ontwikkeling. De leeftijden variëren van 5,4 tot 8, 11 jaar. Dit onderzoek toont aan, dat een categorale spraakwaarnemingstest een bruikbare test is om kinderen met een zwakke centraal auditieve verwerking te diagnostiseren. De test vormt een aanvulling op het bestaande arsenaal aan spraakwaarnemingstests.


Gepubliceerd

1998-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen