Artikelen

Effect van cochleaire implantatie op de spraak van postlinguaal dove volwassenen

Auteurs

  • M.C. Langereis Experimentele Audiologie, Keel, Neus en Oorheelkunde, Academisch Ziekenhuis Utrecht
  • A.J. Bosman Experimentele Audiologie, Keel, Neus en Oorheelkunde, Academisch Ziekenhuis Utrecht
  • A.F. van Olphen Experimentele Audiologie, Keel, Neus en Oorheelkunde, Academisch Ziekenhuis Utrecht
  • G.F. Smoorenburg Experimentele Audiologie, Keel, Neus en Oorheelkunde, Academisch Ziekenhuis Utrecht

Samenvatting

Deze studie heeft zich gericht op de invloed van cochleaire implantatie op de spraak van twintig post-linguaaldove volwassenen. Pre-implantatie en drie en twaalf maanden post-implantatie zijn bandopnamen gemaakt. Post-implantatie zijn ook bandopnamen gemaakt met het implantaat uitgeschakeld. Het spraakmateriaal bestond uit lijsten van h-klinker-t lettergrepen, een leestekst en een fragment spontane spraak. De eerste en tweede formant en de verstaanbaarheid werden bepaald voor de h-klinker-t lettergrepen. De gemiddelde spreektoonhoogte (f0) en het bereik waarover de f0 varieerde werden bepaald voor de leestekst. Het nasaliteitspercentage werd bepaald voor een standaard leesteksten twee non-nasale zinnen. Tenslotte werd het fragment spontane spraak beoordeeld door studenten logopedie. Twaalf maanden post-implantatie, met het implantaat aan, vonden we dat abnormaal hoge f0 waarden in de richting van de normaalwaarden veranderden. Bovendien vonden we een afname in het bereik waarover de fo varieerde voorde meeste implantaatgebruikers die pre-implantatie een te groot bereik hadden. Zowel de formant metingen als de klinkeridentificatie experimenten laten een verbetering zien van de klinkerproducties. De nasaliteitsmetingen laten geen significante verschillen zien tussen de meetmomenten. Niettemin kunnen individueel afwijkende nasaliteitspercentages verbeteren na cochleaire implantatie. De subjectieve metingen laten significante verbeteringenzien in stemaspecten en klinkerproducties vergeleken met voorde implantatie. Concluderend kan gezegd worden dat post-linguaal dove volwassenen de auditieve informatie van het implantaat gebruiken om hun spraak te verbeteren.


Gepubliceerd

1998-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen