Artikelen

Normering van de Tokentest voor 6 tot 16-jarigen

Auteurs

  • S. van Eerdenburgh Universiteit van Gent (B), Licentiaat Logopedie -Audiologie
  • P. Paquier Afdeling Neurologie, Universitair Ziekenhuis Erasmus, Vrije Universiteit van Brussel (ULB) (B), Afdeling Toegepaste Neurolinguistiek, Universiteit van Antwerpen (UIA) (B)
  • M. van Mourik Afdeling Medische Psychologie, Ziekenhuis Walcheren, Vlissingen (NL)
  • H.R. van Dongen Afdeling Neurologie, Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, Rotterdam (NL)
  • J. van Borsel Centrum voor Gehoor- en Spraakrevalidatie - ter Sprake -, Universitair Ziekenhuis Gent (B)

Samenvatting

De Tokentest werd afgenomen bij 300 schoolkinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Leeftijd bleek van invloed op de Tokentestscore, terwijl geslacht geen factor van betekenis bleek. Er worden gemiddelden, standaarddeviaties en percentielscores per leeftijd van de normgroep gepresenteerd. Van een groep kinderen met een verworven afasie (N=38) scoorde 71% (27/38 kinderen) beneden het 5de percentiel van de normgroep. Dit normeringsonderzoek verhoogt de bruikbaarheid van de Tokentest in het kader van screening op taalontwikkelingsproblematiek. Daarnaast kunnen de normgegevens gebruikt worden in het kader van verloopstudies bij kinderen met een verworven afasie.


Gepubliceerd

1999-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen