Artikelen

Evaluatie van behandelingseffecten met behulp van een nieuwe analysetechniek: TELP, TOP en CONGRU

Auteurs

  • M. Braam-Voeten Borne
  • B. Braam Universitair Medisch Centrum, Utrecht

Samenvatting

Dit artikel geeft het kader weer, waarin een nieuwe taalanalysemethode werd ontworpen ten behoeve van een effectevaluatie van interventieprogramma's. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van een nieuw ontworpen analyse-instrument. Om te kunnen analyseren moeten in taalsamples codes aangebracht worden die bepaalde kenmerken aangeven. Deze kenmerken kunnen zinnen, woordgroepen, woorden, (extra)linguïstische verschijnselen etc. betreffen. De methode omvat drie componenten. De eerste component, het programma TELP, voert tellingen uit van gecodeerde en niet gecodeerde kenmerken van uitingen. Daarna wordt door de tweede component, het programma TOP automatisch een taalkundige ontleding uitgevoerd die, indien nodig, gecorrigeerd kan worden met een hulpprogramma COTOP Tenslotte is het mogelijk met de derde component, het programma CONGRU, computerondersteund kenmerken van de subject-verb structuren in de uitingen vast te leggen. Het nieuwe programma biedt meer mogelijkheden dan de bestaande analyseprogramma's, omdat naast normale taal ook specifiek afwijkende taal en ander spreekgedrag ermee benaderd kunnen worden op een efficiënte en snelle wijze.


Gepubliceerd

1999-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen